ITSETUNTEMUSTA JA ITSELUOTTAMUSTA PALAUTTAVAT ANALYYSIT

Työuupumus alentaa monella itseluottamusta ja muuttaa myöskin, ehkä radikaalistikin, käyttäytymistä. Tulee helposti tunne, ettei tunne enää itseään. Uupuneen olon ollessa raskas tämä lisää entisestään huolta. Voi helposti hämärtyä, että millainen sitä olikaan ennen kuin uupui. Tai ainakin alkaa epäilemään, että onko se millainen on aiemmin ajatellut itsensä oleva, sittenkään todellinen kuva. Voiko kaikki ollakin vain omaa virheellistä kuvitelmaa? Että muka olisin ollut arvostettu. Minusta olisi pidetty. Olisin ollut taitava ja tehokas työntekijä jne. Itsetuntemustaan epäilee kovin. Tai sitten miettii, että mahdanko koskaan enää palata siksi ihmiseksi, joka olin. Saanko enää takaisin niitä piirteitä, jotka aiemmin koin vahvuuksiksini?

Ammatinvalintakysymyksiin vastauksen hakeminen toi lisää itseluottamusta

Minä lähdin hakemaan apua uramietintöihini erilaisista persoonallisuuttani, kykyjäni ja ajatteluani kartoittavista testeistä. Ajattelin, että niiden kautta voisin saada vahvistusta mielessä pyörineeseen isoon avoimeen kysymykseen, että millaisiin työtehtäviin minun kannattaisi jatkossa suunnata, kun vakituisesta paikasta irtisanoutumisen jälkeen tulevaisuus oli ihan avoin. Pallo oli aika hukassa, kun pitkän työuupumuksen jälkeen piti alkaa etsimään itselleen uutta työpaikkaa. Paitsi, että työuupumustausta ei varmastikaan helpottaisi työn löytämistä, niin omat vaatimukset tulevalle työpaikallekin olivat ainakin alkuun aika korkeat. Tuntui, ettei ole varaa päätyä työpaikkaan, jossa työssä jaksaminen joutuisi heti jostain syystä kovasti koetukselle.

Toisaalta olin päätynyt tilanteeseen, jossa olisi oiva mahdollisuus miettiä avoimemminkin, että mitä sitä oikeasti työltään toivoo ja tehdä työuraan tarvittaessa isompiakin suunnanmuutoksia. Koska epäilin kovin vanhoja muistikuviani itsestäni, halusin jotenkin saada vahvistusta niille. Toisaalta halusin apua sen selvittämiseen, että millaisia tehtäviä minun kannattaisi havitella, jotta riski uupua uudelleen olisi pienempi. Näihin asioihin koen saaneeni apua, mutta niiden lisäksi ekstrana vielä päälle odottamattoman paljon takaisin itseluottamusta. Voin siis suositella muillekin!

Itsetuntemusta ja itseluottamusta

Ammatinvalintapsykologi testipattereineen

Työvoimatoimistoissa on tarjolla ammatinvalintapsykologin palveluita ilmaiseksi. Käsittääkseni näiden palvelujen asiakkaaksi on mahdollista päästä myöskin, vaikkei olisikaan työtön. Olin useampi vuosi aiemmin käynyt joitakin kertoja kyseisellä psykologilla ja olin kokenut käynnit todella antoisiksi. Olin silloinkin miettinyt, että mitä sitä seuraavaksi työkseen haluaisi tehdä ja ammatinvalintapsykologin teettämät erilaiset testit ja niiden tulosten perusteella käydyt keskustelut olivat hyviä. Etenkin ne avarsivat omaa näkökenttää, että millaisia kaikki mahdollisuuksia sitä olisikaan tarjolla.

Tein nyt osan psykologisista testeistä uudelleen ja tulosten vertailu aiempiin oli todella mielenkiintoista. Suurelta osin tulokset olivat yhtenevät aiempien tulosten kanssa, kuten tietysti olettaa saattaakin, kun kyse persoonallisuustesteistä. Esiin tuli kuitenkin yksi itseni kovin yllättänyt piirre, mutta tarkemmin asiaa mietittyäni sekin tuntui itseasiassa todella selvältä. Muutama kohta testien tuloksissa oli muuttunut kuluneiden vuosien aikana, mutta suuntaan, joka oli hyvin luonnollinen, kun ajattelee, että mitä olen välissä olleiden vuosien aikana tehnyt ja missä asioissa olin mielestäni noiden vuosien aikana erityisesti kehittynyt.

Ammatinvalintapsykologilla kartoitettiin myös syvemmin syytä, että miksi olin ajautunut uupumukseen. Taustalta löytyi kaikkea sitä mitä olin ajatellut, mutta suurin syy uupumukseeni oli testin mukaan ollut liian suuri työmäärä. Suosittelen lämpimästi hakeutumaan tämän palvelun asiakkaaksi, mikäli tuntuu, että tällaiselle asiantuntija-avulle on tarvetta.

REISS – motivaatioprofiili

Netissä törmäsin REISS-motivaatioprofiiliin, jonka kerrottiin selvittävän henkilön tärkeimmät ja vahvimmat perusmotiivit eli ne motiivit, jotka ohjaavat käyttäytymistämme. Testi kertoo, että mitkä asiat ajavat meitä eteenpäin ja pitävät motivoituineina ja innostuneina. Mitä vahvempana jokin motiivi näkyy tuloksena saadussa profiilissa, niin sitä enemmän se vaikuttaa tunteisiimme ja arvostuksiimme. Etukäteen ajattelin, että ne asiat kyllä jo tiedän, mutta halusin varmistusta niille.

REISS-motivaatioprofiilitesti tehdään nettilomakkeella ja siihen kuuluu 128 väittämää, joihin tulee vastata. Tulokset käydään henkilökohtaisesti läpi oman valmentajan kanssa ja tulokset saa jälkeenpäin käyttöönsä myös kattavana raporttina.

REISS-motivaatioprofiilin tulokset

REISS-motivaatioprofiilin tulokset kertoivat hyvin samaa tarinaa, mitä ammatinvalintapsykologin testit. Se sama aiemmin yllättänyt piirre tuli esiin myös tässä analyysissä. Valmentajan selostusta tuloksista oli todella mielenkiintoista kuunnella, koska siinä ei keskitytty vain siihen, että millainen minä olen, vaan aina pohdittiin myös, että miten käyttäytymisemme ja ajattelumme eroaa sellaisen henkilön kanssa, jolla tulos on kyseisen perusmotiivin kohdalla ihan toisesta ääripäästä. Todella monesta vastapään esimerkistä minulle tuli mieleen joku henkilö, jonka ajattelin, että hänellä mitä luultavimmin tuloksena olisi juurikin ihan toisessa päässä mittaria oleva arvo. REISS-motivaatioprofiilissa korostetaan sitä, että mikään tulos ei ole parempi kuin toinen ja nimenomaan sillä tavoin nuo ihan toisen ääripään tulokset minulle avautuivatkin. Silmäni ikäänkuin aukenivat ymmärtämään, että aivan! Jos tuon tutun henkilön motivi onkin ihan toinen kuin omani, niin hänen toimintaansa ja ajatuksenjuoksuaan on paljon helpompi sitä pohjalta ymmärtää.

REISS-motivaatioprofiili ei itselleni henkilökohtaisesti antanut ihan valtavasti lisäarvoa, enää ammatinvalintapsykologin testien jälkeen, mutta sen sijaan alkoi harmittaa, että miksei tämän kaltaisia testejä tullut tehtyä aiemmassa työpaikassa. Monta asiaa olisi varmasti kyetty hoitamaan paremmin, jos ihmiset olisivat päässet ryhmässä tällaisen analyysin tuloksia hyödyntämään. Toisen motiivinen ja ajatusten ymmärtäminen olisi voinut toimia paljon paremmin. Kovin toivon, että suomalaisessa työelämässä eri persoonallisuuksien poikkeavia vahvuuksia alettaisiin enemmän ottamaan huomioon, koska uskon, että sitä kautta saataisiin paitsi parannettua tulosta ja toimintaa, niin myös työilmapiiriä ja johtamista.

REISS-motivaatioprofiilista voit lukea lisää täältä.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi ennustaa sitä minkä tyylisiin asioihin kiinnostuksemme luontaisesti suuntautuu, miten reagoimme erilaisiin asioihin, minkä tyylisiä kriteerejä yleensä käytämme päätöksiä tehdessämme tai miten helpoimmin opimme uusia asioita. Jokaisella meistä on enemmän luontaisia taipumuksia joihinkin asioihin, kun taas jotkut toiset asiat sujuvat meiltä heikommin. Ainakin, jos emme erityisesti opettele niitä.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi vastaa logiikaltaan tavanomaista MBTI–indikaattoria (=Myers-Briggs tyyppi-indikaattori), joka on kansainvälisestikin paljon käytetty apuna organisaation sisäisen yhteistyön kehittämisessä. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ – analyysi tehdään sähköpostiin lähetettävän weblinkin kautta ja siihen sisältyy 36 itsearviointina tehtävää valintatehtävää. Kun valinnat on tehty, vastauksista muodostuu 12 sivun mittainen raportti. Raportti käydään läpi henkilökohtaisesti valmentajan kanssa, vaikkapa skypen välityksellä. Raportti itsessään oli jo mielenkiintoista luettaavaa, mutta ehdottoman tärkeä ja antoisa osa oli analyysin tulosten läpikäyminen henkilökohtaisesti valmentajan kanssa.

Analyysi antoi paljon

Minulle LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi antoi paljon ajateltavaa. Ei siksi, että se ei olisi kertonut hyvin samaa kieltä kuin muutkin tekemäni testit tai että se olisi väittänyt minun ajattelevan jotenkin ihan toisin kuin miten olin kuvitellutkin tekeväni. Analyysin läpikäyminen valmentajan kanssa sai minut miettimään vanhoja tuttuja asioita uusista näkökulmista. Se sai pohtimaan tiettyjen asioiden merkitystä itselleni ja sitä kautta myös sitä, millaisia juttuja minun tulevaisuudessa kannattaisi suosia. Koin esimerkiksi oivalluksen siitä, että miksi olin työssä niin kovasti kuormittunut. Työtä oli toki ollut todella paljon, oli johtamisongelmaa ja arvokysymyksiä, mutta LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysin kautta ymmärsin paremmin, että miksi ne asiat olivat minua niin paljon kuormittaneet. Olin joutunut toimimaan rooleissa, jotka eivät olleet minulle luontaisia, vaikka olin kokenutkin olevani ja minun oli myös kehuttu olevan niissä hyvä.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi vahvisti omia tunteitani ja intuitioitani siitä, että millaisiin tehtäviin minun kannattaisi pyrkiä, jotta riski uudelleenuupumisesta olisi pienempi. Näissä tällaisissa tehtävissä olisi enemmän asioita, jotka ovat minulle luontaisia ja hyvinvointiani lisääviä. Analyysin antamien uusien näkökulmien myötä minun on ollut jo nyt helpompi tehdä muutamia päätöksiä, jotka tuntuvat todella oikeilta, mutta joiden tekemistä aiemmin kuitenkin epäröin. Heräsin myös hyödyntämään yhtä piirrettäni, jonka olin kyllä aiemminkin ihmisten suusta kuullut, mutta jonka olemassaoloon en itse ollut uskonut. Siksi en ollut myöskään vienyt itseäni tilanteisiin, jossa sitä olisin voinut tai uskaltanut hyödyntää.  Tämän asian sisäistäminen toi elämääni nopeasti yhden ihan uuden osa-alueen.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ on analyysituoteperhe, josta löytyy erilaisiin tarpeisiin omat analyysinsä. LUONTAISET TAIPUMUKSET™  -analyyseihin voi tutustua osoitteessa www.luontaisettaipumukset.fi ja sivustolla voi tehdä ilmaiseksi vuorovaikutusanalyysin, joka kertoo ajattelutyylistäsi ja käyttäytymisestäsi tavallisimmissa vuorovaikutustilanteissasi. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ valmennus löytyy nykyisin myös etälenkkeily muodossa, löydän ryhmän täältä ja Etälenkkeilystä voit lukea täältä.

Lue myös työuupumuksen olemuksesta