KÄRSINKÖ TYÖUUPUMUKSESTA?

Lyhytaikainen stressi voi jopa parantaa suoriutumista, mutta mikäli stressi pitkittyy ja vapaa-aikana ei ehdi tai kykene enää palautumaan työn aiheuttamasta rasituksesta, niin vähitellen ihminen uupuu. Uupuminen tapahtuu pikkuhiljaa hiipien ja siksi onkin niin vaikea tunnistaa, että onko tämä tilani jo työuupumusta vaiko vain normaalia väsymystä. Ihmisiin työuupumus vaikuttaa eri tavoin ja myös syyt ovat moninaiset. Työn määrän ei tarvitse olla liiallinen, vaan työssä voi olla myös muita liikaa kuormittavia asioita, jotka sairastuttavat vähitellen työuupumukseen. Tyypillisiä tällaisia ovat heikko johtaminen työyhteisössä sekä ristiriita työntekijän ja työpaikan arvojen välillä.

Työuupunut

 

Miten työuupumus vaikuttaa?

Työuupumus muuttaa ihmisen käyttäytymistä, kykyä tehdä asioita sekä aiheuttaa fyysisiä oireita. Lista asioista, jotka saattavat johtua työuupumuksesta on pitkä, mutta kaikille ei tietenkään tule kaikkia niitä. Toisaalta, koska työuupumus syntyy vähitellen, niin joissakin asioissa on itselle helposti jo hämärtynyt se, että miten toiminkaan tai mihin kykenen silloin kuin energiatasoni ovat normaalit ja ei kykene havaitsemaan enää uupumuksen aiheuttamia muutoksia itsessään.

Kun uupumus työssä pahenee, niin käyttäytyminen voi muuttua hyvin voimakkaastikin. Harrastukset alkavat jäädä, liikunta ja omasta terveydestä huolehtiminen vähenee. Ruokailu ja nukkuminen epäsäännöllistyvät. Nämä kaikki unohtuvat tai ainakin jäävät vähitellen prioriteettilistalla työn alapuolelle. Osa tarttuu uupuneena entistä useammin pulloon.  Myöskin sosiaalinen kanssakäyminen monesti vähenee, koska ihmisten tapaaminen tai heidän kanssaan seurustelu tuntuu raskaalta ja siihen ei ole enää samanlaista kiinnostusta kuin aiemmin.

Työuupumuksen vaikutuksista henkiseen hyvinvointiin voit lukea lisää sivulla Miten työuupumus ihmistä muuttaa?

Työuupumuksen mukanaan tuomista fyysisistä oireista kerrotaan tarkemmin sivulla Työuupumuksen fyysisiä oireita.

Mistä tietää, että on työuupunut?

Terveydenhuollon toimijoilla on kyselytesti, joka kartoittaa työuupumusta, mutta kun diagnoosiksi annetaan työuupumus, niin asiakkaan tilannetta ja oireilua on arvioitu myös laaja-alaisemmin. Netistä löytyy monenlaisia testejä ja listauksia, joiden avulla voi arvioida omaa tilannettaan, mutta mitään yksiselitteistä tapaa ei ole mitata uupumuksensa määrää. Jos tuntuu, että oma jaksaminen ei enää ole normaalilla tasolla ja huomaat itsessäsi jotain liiallisesta väsymyksestä kertovia merkkejä, niin pysähdy ja mieti, että miten mahdollisesti pystyisit muuttamaan tilannettasi.

Työuupumustesti

Milloin lääkäriin?

Jos tuntuu, ettei sinulla ei ole mahdollisuuksia tai enää jaksamista muuttaa tilannetta mitenkään tai olet jo kokeillut tehdä sitä tuloksetta, niin neuvon hakeutumaan lääkäriin keskustelemaan tilanteestasi. Pidäthän mielessä, että mitä aikaisemmassa vaiheessa alkavaan uupumukseen reagoidaan konkreettisin muutoksin, niin sitä helpommin, nopeammin ja varmemmin oman olon ja jaksamisen saa taas normaalille tasolle.

Työterveyshuolto on ensisijainen paikka hakeutua lääkärin hoitoon, mutta minun kohdallani julkinen terveydenhuolto toimi työuupumuksen hoidon osalta paljon paremmin ja myöskin yksityiset psykiatrikäynnit ovat olleet todellakin rahanarvoisia, koska olen onnistunut löytämään itselleni ja asialleni oikeanlaiset asiantuntijat. Valitettavasti,  vaikkakin luonnollisesti, terveydenhuollon ammattilaistenkaan ymmärrys ja osaaminen työuupumuksesta ei aina ole erityisen korkealla tasolla. Jos tuntuu, että tilannettasi vähätellään tai et muuten koe saavasi riittävästi apua, niin älä jää kotiin epäilemään ja syyttelemään vain itseäsi, vaan hanki toinen näkemys tilanteeseesi.