KÄRSITKÖ TYÖUUPUMUKSESTA?

Lyhytaikainen stressi voi jopa parantaa suoriutumista, mutta mikäli stressi pitkittyy ja vapaa-aikana ei ehdi tai kykene enää palautumaan työn aiheuttamasta rasituksesta, niin vähitellen ihminen uupuu. Uupuminen tapahtuu pikkuhiljaa hiipien ja siksi onkin niin vaikea tunnistaa, että kärsitkö työuupumuksesta vai onko se vain normaalia väsymystä. Ihmisiin työuupumus vaikuttaa eri tavoin ja myös syyt ovat moninaiset. Työn määrän ei tarvitse olla liiallinen. Työssä voi olla myös muita liikaa kuormittavia asioita, jotka sairastuttavat vähitellen työuupumukseen. Tyypillisiä tällaisia ovat heikko johtaminen työyhteisössä sekä ristiriita työntekijän ja työpaikan arvojen välillä.

Lyhytaikainen stressi voi jopa parantaa suoriutumista, mutta mikäli stressi pitkittyy ja vapaa-aikana ei ehdi tai kykene enää palautumaan työn aiheuttamasta rasituksesta

Miten työuupumus vaikuttaa?

Työuupumus muuttaa ihmisen käyttäytymistä, kykyä tehdä asioita sekä aiheuttaa fyysisiä oireita. Lista asioista, jotka saattavat johtua työuupumuksesta on pitkä, mutta kaikille ei tietenkään tule kaikkia niitä. Toisaalta, koska työuupumus syntyy vähitellen, joissakin asioissa itselle helposti hämärtyy, miten toiminkaan tai mihin kykenen silloin kun energiatasoni ovat normaalit. Eikä kykene havaitsemaan enää uupumuksen aiheuttamia muutoksia itsessään.

Kun uupumus työssä pahenee, niin käyttäytyminen voi muuttua hyvin voimakkaastikin. Harrastukset alkavat jäädä, liikunta ja omasta terveydestä huolehtiminen vähenee. Ruokailu ja nukkuminen epäsäännöllistyvät. Nämä kaikki unohtuvat tai ainakin jäävät vähitellen prioriteettilistalla työn alapuolelle. Osa tarttuu uupuneena entistä useammin pulloon.  Myöskin sosiaalinen kanssakäyminen monesti vähenee. Ihmisten tapaaminen tai heidän kanssaan seurustelu tuntuu raskaalta. Siihen ei ole enää samanlaista kiinnostusta kuin aiemmin.

Työuupumuksen vaikutuksista henkiseen hyvinvointiin voit lukea lisää sivulla Miten työuupumus ihmistä muuttaa?

Työuupumuksen mukanaan tuomista fyysisistä oireista kerrotaan tarkemmin sivulla Työuupumuksen fyysisiä oireita.

Mistä tietää, että kärsitkö työuupumuksesta?

Terveydenhuollon toimijoilla on kyselytesti, joka kartoittaa työuupumusta. Kuitenkin kun diagnoosiksi annetaan työuupumus, niin asiakkaan tilannetta ja oireilua on arvioitu myös laaja-alaisemmin. Netistä löytyy monenlaisia testejä ja listauksia, joiden avulla voi arvioida omaa tilannettaan, mutta mitään yksiselitteistä tapaa ei ole mitata uupumuksensa määrää. Jos tuntuu, että oma jaksaminen ei enää ole normaalilla tasolla ja huomaat itsessäsi jotain liiallisesta väsymyksestä kertovia merkkejä, niin pysähdy ja mieti, että miten mahdollisesti pystyisit muuttamaan tilannettasi.

Mistä tiedät, kärsitkö työuupumuksesta

Milloin lääkäriin?

Jos tuntuu, että sinulla ei ole mahdollisuuksia tai jaksamista muuttaa tilannetta mitenkään tai olet jo kokeillut tehdä sitä tuloksetta, niin neuvon hakeutumaan lääkäriin keskustelemaan tilanteestasi. Pidäthän mielessä, että mitä aikaisemmassa vaiheessa alkavaan uupumukseen reagoidaan konkreettisin muutoksin, sitä helpommin, nopeammin ja varmemmin oman olon ja jaksamisen saa taas normaalille tasolle.

Työterveyshuolto on ensisijainen paikka hakeutua lääkärin hoitoon. Mutta minun kohdallani julkinen terveydenhuolto toimi työuupumuksen hoidon osalta paljon paremmin ja myöskin yksityiset psykiatrikäynnit ovat olleet todellakin rahanarvoisia. Olen onnistunut löytämään itselleni ja asialleni oikeanlaiset asiantuntijat. Valitettavasti,  vaikkakin luonnollisesti, terveydenhuollon ammattilaistenkaan ymmärrys ja osaaminen työuupumuksesta ei aina ole erityisen korkealla tasolla. Jos tuntuu, että tilannettasi vähätellään tai et muuten koe saavasi riittävästi apua, niin älä jää kotiin epäilemään ja syyttelemään vain itseäsi, vaan hanki toinen näkemys tilanteeseesi.