TYÖUUPUMUKSESTA SAIRASLOMALLE – VINKKEJÄ BYROKRATIASTA SELVIÄMISEEN

Kun työuupumus on kasvanut sellaiseksi, että tarvitaan sairausloma palautumista varten, tulee mukaan huoli taloudellisista asioista. Viimeistään, jos tarvitaan pidempää sairausloma uupumuksesta kuntoutumiseen. Uupuneena lisähuoli taloudellisista asioista toi oman merkittävän taakkansa, kun jo muutenkin olin väsynyt ja huolten täyttämä. Käsi kipsissä tai leikkaushaava jomottaen, mutta muuten normaalikunnossa olevana asioiden selvittely ja Kelan paperien täyttäminen ei ollut ollut mikään juttu, mutta uupuneena sekin tuntui hankalalta. Ja kun päivärahakemusten täyttäminen venyi, niin samaa tahtia kasvoi huoli rahatilanteesta.

Toisaalta myöskin mukana oli epävarmuus siitä, että milloinkohan seuraavan kerran saa jostain rahaa. Kelan käsittelyajat vaihtelevat ja välttämättä myönteinen sairauspäivärahapäätös ei olekaan läpihuutojuttu, vaan vaaditaan isompia selvityksiä, jolloin rahojen saaminen viivästyy entisestään. Toisaalta jatkuvasti takaraivossa painoi myös pelko siitä, että mitä jos jostain syystä eivät hyväksyisikään sairauspäivärahahakemusta. Mitä jos yhtäkkiä tuliskin päätös, että emme myönnä sairauspäivärahaa edellisiltä parilta kuukaudelta? Jo yhden kuukauden tulojen menetys yllättäen mutkistaisi varmasti aika voimakkaasti meistä todella monen henkilökohtaista taloustilannetta.

Omien kokemusteni pohjalta keräsin ohjelistan, jonka toivon auttavan jotain toista työuupumuksen vuoksi sairauslomalle jäävää.

  1. Lääkäri kirjoittaa sinulle aluksi A-todistuksen (SV6), joka on sairauspäivärahatodistus lyhytaikaisesta (maks. 60 päivää)  työkyvyttömyydestä. Mikäli sairauslomaa tarvitaan toipumiseen enemmän, tulee lääkärin kirjoittaa B-lausunto (SV7), joka on yksityiskohtainen selvitys potilaan sairaudesta, sen ennusteesta ja kuntoutustarpeesta. B-lausunnon tarvitset esimerkiksi pitkäaikaista sairauspoissaoloa, eläkettä, kuntoutusta, kuntoutuspsykoterapiaa sekä työssäjatkamisen mahdollisuuksien selvittämistä varten. Jossain tapauksissa Kela saattaa vaatia lisäselvityksiä, kuten potilaskertomukset tai B-lausunnon jo heti alkuun eli ilman niitä se ei maksa sairauspäivärahaa lyhyestäkään poissaolosta
  2.  Varmista lähettääkö lääkärisi lääkärinlausunnon suoraan Kelaan tai tuleeko sinun tai työnantajasi toimittaa se sairaspäivärahahakemuksen yhteydessä.
  3. Työuupumusta ei lueta sairaudeksi, vaikka monet asiantuntijat näkisivät sen hyvin tärkeäksi, jotta ongelman syihin pystyttäisiin kunnolla puuttumaan. Mikäli lääkärintodistuksessa syynä sairauslomalle on ainoastaan Z 73.0 eli työuupumus, niin Kela ei voi arvioida sairauspäivärahaoikeutta pelkästään sen perusteella.. Tällöin vaaditaan lisäselvityksiä ja on mahdollista, että oikeutta sairauspäivärahaan ei myönnetä. Siksi työuupumustapauksissa lääkärit usein käyttävät jotain muuta koodia tai ei ainakaan Z73.0:aa yksinään. Monesti työuupumus merkitään lääkärintodistukseen F-koodilla ja, jolloin diagnoosissa lukee esimerkiksi sopeutumishäiriö, ahdistuneisuus tai masennus. Tämä kuitenkin valitettavasti johtaa siihen, että pelkästään työpaikan ongelmista johtuvakin työuupumus naamioidaan uupuneen henkilökohtaiseksi ongelmaksi, vaikka asioita tulisi korjata siellä missä ne ovat syntyneet.
  4. Toimita lääkärinlausunto työnantajalle heti sen saatuasi ja selvitä, että miten pitkään työnantaja maksaa sairausloman ajalta sinulle tarvittaessa palkkaa. Vaihtoehtoina on, että palkanmaksusi jatkuu tietyn aikaa ja työnantaja hakee puolestasi Kelalta sairauspäivärahakorvauksen.  Työsopimuslaissa on määritelty, että miten pitkään työnantajan tulee palkkaa sairauslomalla olevalle maksaa, mutta  työehtosopimuksissa tai henkilökohtaisissa sopimuksissa on saatettu sopia tätä pidemmästä ajasta. Selvitä työnantajalta myös oikeutesi työsuhteeseesi kuuluvien luontoisetujen käyttöön sairaslomasi aikana.
  5. Kun olet selvittänyt ja sopinut työnantajan kanssa, että miten kauan saat sairausajalta palkkaa ja mistä eteenpäin sinun tulee itse hakea Kelalta sairauspäivärahaa, niin tee sairauspäivärahahakemus heti. Tämä jotta saat hakemuksesi mahdollisimman nopeasti käsittelyyn. Keväällä 2017 sairauspäivärahahakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli 3 viikkoa.Toisin kuin työttömyyspäivärahassa, niin sairauspäivärahahakemuksen voi lähettää jo etukäteen. Kela sitten vain maksaa päivärahat pätkissä. Mikäli työnantaja maksaa sairausajalta päivää kohti pienempää palkkaa, kuin mitä Kelan maksama sairauspäiväraha olisi, Kela maksaa palkan ja päivärahan erotuksen työntekijälle hakemustasi vastaan.
  6. Tallenna lähettämäsi hakemus itsellesi, jotta jatkohakemukset on helpompi täyttää.  Aiemmin lähetetyt hakemukset löydät kyllä myös Kelan palvelusta, mutta helpottaa, kun niitä ei tarvitse sieltä erikseen kaivaa. Esimerkiksi kohta, jossa piti perustella, että miksi ei ole kykeneväinen tekemään kyseistä työtä tuntui vaikealta siksi, koska omat ajatukset ja myöskin todelliset syyt työkyvyttömyydelle vaihtelivat sairasloman aikana. Silti kuitenkin oli tunne, että siihen kohtaa pitää kirjoittaa hyvin loogisesti ajatellen aiempia hakemuksia.
  7. Voit saada sairauspäivärahaa yhden sairauden takia enintään 300 arkipäivää. Omavastuuaika on sairastumispäivä plus 9 seuraavaa arkipäivää. Arkipäiviin lasketaan mukaan lauantait ja aattopäivät. Huomaa, että voit kuitenkin saada sairauspäivärahaa enintään sen kuukauden loppuun, jota seuraavan kuukauden aikana 300 päivärahapäivää tulisi täyteen. Enimmäisaikaan lasketaan myös mukaan edeltäneeltä 2 vuodelta kaikki päivät, joilta sinulla on ollut oikeus Kelan sairauspäivärahaan saman sairauden vuoksi.  Jos palaat työhön, kun olet saanut sairauspäivärahaa enimmäisajan, voit vähintään 30 päivän yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen saada sairauspäivärahaan 50 lisäpäivää. Itselläni ei ole tästä kokemusta, mutta mielestäni hyödyllinen tieto esimerkiksi osa-aikaista työskentelyä ajatellen.
  8. Sairauspäivärahan enimmäisajan tultua täyteen olet oikeutettu sairauspäivärahaan saman sairauden vuoksi uudelleen vasta, kun olet ollut työkykyinen vuoden ajan. Jos työkyvyttömyytesi johtuu kokonaan uudesta sairaudesta, voit saada sairauspäivärahaa, kun olet ollut työkykyinen vähintään yhden päivän ajan enimmäisajan jälkeen.

Lue myös ohjeita siihen, mitä sairausloman osalta kannattaa miettiä henkisen puolen osalta.