TYÖUUPUMUKSEN OLEMUS

Surullista, mutta totta. – Vuosittain joka neljännen suomalaisen elämää rasittaa jonkinasteinen työuupumus. Jossain kohtaa työuraansa useampi kuin joka kuudes meistä joutuu kokemaan merkittävän työuupumuksen, mutta millainen on työuupumuksen olemus.

Työuupuneiden henkilökohtaiset kärsimykset ovat monella tapaa näkyviä ja ne heijastuvat luonnollisesti myös heidän läheisiinsä. Työuupumuksen surulliset vaikutukset koskettavat siis todella suurta osaa suomalaisista. Työuupumuksen suoria ja epäsuoria kustannuksia yhteiskunnan tasolla voidaan vain arvioida, mutta Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointia edistämällä voitaisiin parantaa yrityksen kannattavuutta jopa viidenneksellä.

Yleisyydestään, aiheuttamistaan terveydellisistä ja muista haitoistaan sekä yrityksille ja yhteiskunnalle aiheuttamistaan suurista kustannuksista huolimatta, työuupumus on jostain syystä edelleenkin asia, joka tiedostetaan, mutta johon ei uskalleta, kyetä tai haluta puuttua tarvittavalla tavalla.

Ajoittaisen pienen stressin tiedetään parantavan sekä fyysistä, että psyykistä suorituskykyämme. Pitkittyessään tai ollessaan voimakasta stressi kuitenkin vaikuttaa päinvastaisesti. Vakavaa työuupumustilaa voi jo vaikutuksiltaan verrata kokovartalokipsiin. Kyky toimia on yhtä vaikeaa. Erona näissä kuitenkin on, että jälkimmäinen on tänä päivänä yleisesti hyväksyttävämpi syy levätä tervehtyäkseen.

Sen tunnustaminen, ettei ole täysin työkykyinen, aiheuttaa luonnollisesti helposti pelkoa työpaikan menettämisestä tai ainakin työuran etenemisen vaikeutumisesta. Rima myöntää kärsivänsä työuupumuksesta. Se on korkea myös siksi, että kyseessä on mieleen vaikuttava sairaus. Karua kieltä edellisistä kertoo erään työuupuneen lausahdus: “Kun minulla sitten todettiin syöpä, se oli kuin helpotus! Nyt minulla oli sellainen syy poissaololleni töistä, jonka saatoin kertoa.”

Hyvät ja sitoutuneet työntekijät ovat isommassa riskissä sairastua työuupumukseen

Työuupumukseen sairastuvat todennäköisimmin hyvät ja sitoutuneet työtekijät, jotka kantavat vastuuta ja ovat luottamuksen arvoisia. Työuupumuksesta voi kuitenkin toipua. Koska työuupuneet ovat hyvin sitoutuvia ihmisiä, heillä on myös kyky saavuttaa tavoitteensa. Kun he joutuvat uupuneina kohtaamaan omia voimiaan syövät toimintatapansa ja ryhtyvät niitä muuttamaan palauttaakseen työkykynsä normaalille tasolle, he myös yleensä onnistuvat siinän.

Vielä kun kaikki työnantajatkin uskaltaisivat kohdata uupuneiden työntekijöidensä pahoinvoinnin ja ymmärtäisivät aidosti, että uupumus ei ole ainoastaan uupuneen työntekijän ongelma, vaan koko työyhteisön. Koska näin on, niin muutoksia tarvitaan molemmissa, jotta palautettu työkunto saataisiin säilymään.Työyhteisön tarjoama tuki on äärimmäisen tärkeää työuupumuksen hoidossa. Tukea työuupuneelle annetaan nimenomaan niin, että kuunnellaan ja uskotaan työntekijää ja luotetaan siihen, että tämä kykenee itse parhaiten tunnistamaan ne asiat, jotka työssä häntä eniten kuormittavat.

Toiseksi eniten kuolinvuoteella kaduttu asia on se, että on tullut tehtyä liikaa töitä. Jos niitä töitä on tullut tehtyä liikaa vieläpä niin, että ne ovat saaneet voimaan huonosti, niin ei meistä varmaan kukaan näe työtä sen arvoisena. Fiksu on se, joka ymmärtää ja haluaa hoitaa työuupumustaan. Vahva, rehellinen ja hyvä työntekjä on se, joka uskaltaa tunnustaa, että ei työuupumuksen takia kykene toiminaan parhaalla mahdollisella tavalla. Se, että työuupumusta joutuu peittelemään, ei pidemmässä juoksussa auta ketään. Arvokkaampi työnantajalle on tehokas, hyvissä voimissa oleva työntekijä kuin muka hyvinvoiva väsymystään peittelevä työntekijä.

Työuupumuksen olemus

Lue myös työuupumuksen vaikutuksista ja oireista sivulta kärsikö työuupumuksesta